ویس بازیابی اطلاعات پیشرفته پنجشنبه ۱۰:۱۵

نویسنده :   تاریخ ارسال : 2016-10-20

ویس جلسات درس بازیابی اطلاعات پیشرفته دکتر دستغیب پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :

قابل ذکر است به دلیل اینکه برخی جلسات تشکیل نمی شوند و یا در ساعات دیگری حضور خواهیم داشت لذا ویس مربوط به آن جلسات قرار داده می شود و ویس سایر سکشن ها در صورتی که از طرف دوستان عزیزی ارسال شود برای سایر متقاضیان قرار داده خواهد شد.

جلسه اول – ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه دوم – ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه سوم – ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه چهارم – ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه پنجم – ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه ششم – ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه هفتم – ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه هشتم – ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه نهم – ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه دهم – ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه یازدهم – ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *