بایگانی ماهانه : آوریل 2017

داده های پروژه بازیابی اطلاعات

بنا بر توضیحات عنوان شده در مورد پروژه های درس بازیابی اطلاعات ، فایل های زیر برای تشریح کامل تر پروژه دوم ارایه می گردد : ( قابل ذکر است تمامی فایل هایی که در این قسمت قرار داده شده اند از سمت استاد ارسال و تایید شده اند ) فایل توضیحات کامل صورت پروژه… ادامه مطلب »