آرشیو مطالب مجید عبدالهی

پروفایل مجید عبدالهی

کارشناس ارشد نرم افزار و امنیت

داده های پروژه بازیابی اطلاعات

بنا بر توضیحات عنوان شده در مورد پروژه های درس بازیابی اطلاعات ، فایل های زیر برای تشریح کامل تر پروژه دوم ارایه می گردد : ( قابل ذکر است تمامی فایل هایی که در این قسمت قرار داده شده اند از سمت استاد ارسال و تایید شده اند ) فایل توضیحات کامل صورت پروژه… ادامه مطلب »

پروژه دوم بازیابی اطلاعات هر ۲ استاد

بنا بر توضیحات عنوان شده در مورد پروژه های درس بازیابی اطلاعات ، فایل های زیر برای تشریح کامل تر پروژه دوم ارایه می گردد : ( قابل ذکر است تمامی فایل هایی که در این قسمت قرار داده شده اند از سمت استاد ارسال شده اند ) فایل توضیحات کامل صورت پروژه : Project2… ادامه مطلب »

ویس پایگاه داده پیشرفته پنجشنبه ۰۷:۳۰

ویس جلسات درس پایگاه داده پیشرفته دکتر شمسی نژاد پنجشنبه سکشن ۰۷:۳۰ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند : قابل ذکر است به دلیل اینکه برخی جلسات تشکیل نمی شوند و یا در ساعات دیگری حضور خواهیم داشت لذا ویس مربوط به آن جلسات قرار داده می شود… ادامه مطلب »

کتاب های کمک آموزشی سی شارپ

برای سهولت یادگیری و انجام پروژه های دروس مختلف از جمله پروژه های درس بازیابی اطلاعات ، ۲ کتاب کمک آموزشی C Sharp به زبان فارسی که از جمله بهترین منابع فارسی برای یادگیری این زبان هستند را در این قسمت قرار می دهیم.   کتاب آموزش سی شارپ هاشمیان کتاب آموزش سی شارپ احمد… ادامه مطلب »

پروژه اول بازیابی اطلاعات هر ۲ استاد

بنا بر توضیحات عنوان شده در مورد پروژه های درس بازیابی اطلاعات ، فایل های زیر برای تشریح کامل تر پروژه اول ارایه می گردد : ( قابل ذکر است تمامی فایل هایی که در این قسمت قرار داده شده اند از سمت استاد ارسال شده اند )   فایل توضیحات کامل صورت پروژه :… ادامه مطلب »

ویس بازیابی اطلاعات پیشرفته پنجشنبه ۱۰:۱۵

ویس جلسات درس بازیابی اطلاعات پیشرفته دکتر دستغیب پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند : قابل ذکر است به دلیل اینکه برخی جلسات تشکیل نمی شوند و یا در ساعات دیگری حضور خواهیم داشت لذا ویس مربوط به آن جلسات قرار داده می شود و… ادامه مطلب »

اسلایدهای کمک آموزشی بازیابی اطلاعات

در این قسمت چند سری از اسلایدهای کمک آموزشی برای درس بازیابی اطلاعات پیشرفته اضافه خواهد شد که البته ارتباطی با مطالب و اسلایدهای اصلی درس که توسط اساتید مربوطه ارایه می شوند نداشته و صرفا جهت یادگیری بیشتر دانشجویان علاقه مند قرار داده می شوند.   سری اول اسلاید ها : Information Retrieval Help… ادامه مطلب »

کتاب و مطالب داده کاوی

کتاب و مطالب درسی داده کاوی دکتر پروین نیا در این قسمت قرار داده خواهند شد:   کتاب اصلی درس : ( پیشنهادی خود استاد یا همان Tan ) Introduction to Data Mining   کتاب اصلی درس : ( Han ) Data Mining, Concepts and Techniques, Second Edition Data Mining, Concepts and Techniques, Third Edition… ادامه مطلب »