ویس پردازش موازی پنجشنبه ۱۰:۱۵

نویسنده :   تاریخ ارسال : 2016-03-05

ویس جلسات درس پردازش موازی دکتر ستوده پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :

 

جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ : پارت اول ، پارت دوم

جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ – چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ : پارت اول ، پارت دوم

جلسه سوم – ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵ : پارت اول ، پارت دوم

جلسه چهارم – ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ : پارت اول  ،  پارت دوم

جلسه پنجم- ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ – پنج شنبه ساعت ۱۰:۱۵ : پارت اول ، پارت دوم

جلسه ششم- ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ – پنج شنبه ساعت ۱۰:۱۵ : پارت اول ، پارت دوم

جلسه هفتم- ۱۳۹۵/۰۲/۱-جلسه جبرانی سه شنبه۱۳۹۵/۰۱/۳۱ پارت اول ، پارت دوم

جلسه هشتم- ۱۳۹۵/۰۲/۰۹-سکشن پنج شنبه ساعت۱۰:۱۵  دانلود

جلسه نهم- ۱۳۹۵/۰۲/۱۶- جلسه جبرانی سه شنبه۱۳۹۵/۰۲/۱۴  پارت اول ، پارت دوم

جلسه دهم-۱۳۹۵/۰۲/۲۳-سکشن پنج شنبه ساعت۱۰:۱۵  دانلود

جلسه یازدهم-۱۳۹۵/۰۲/۳۰-سکشن پنج شنبه ساعت۱۰:۱۵ (جلسه آخر) :  پارت اول ، پارت دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *