آرشیو مطالب اسماعیل داودیان

ویس تصویرپردازی رقمی چهارشنبه ۷:۳۰

ویس جلسات درس تصویر پردازی رقمی دکتر روپایی چهارشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ :  پارت اول ، پارت دوم جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ – چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ جلسه سوم – ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ – چهارشنبه ساعت… ادامه مطلب »

اسلاید های روش تحقیق دکتر شایگان

اسلایدهای جلسات روش تحقیق دکتر شایگان برای دانلود کلیک کنید: اسلاید جلسه اول اسلاید جلسه دوم اسلاید جلسه سوم اسلاید جلسه چهارم اسلاید جلسه پنجم اسلاید جلسه ششم اسلاید جلسه هفتم

ویس روش تحقیق دکتر شایگان

ویس جلسات و اسلاید های مربوطه بعد از هرجلسه در اینجا قرار خواهند گرفت: ویس جلسات و اسلاید های در روش تحقیق بعداز هر جلسه بطور مداوم در اینجا قرار خواهند گرفت: ویس جلسه اول-۱۳۹/۱۱/۲۷-سکشن چهارشنبه۱۳:۳۰ : پارت ۱ ,  پارت ۲ ویس جلسه دوم-۱۳۹۴/۱۲/۰۵-سکشن چهارشنبه ۱۳:۳۰ ویس جلسه سوم-۱۳۹۴/۱۲/۱۲-سکشن چهارشنبه ۱۳:۳۰ ویس جلسه چهارم-۱۳۹۴/۱۲/۱۹-سکشن چهارشنبه ۱۳:۳۰… ادامه مطلب »

کتاب پردازش موازی دکتر ستوده

کتاب کورمن پردازش موازی و ترجمه کتاب پردازش موازی بهروز پرهام: کتاب کورمن حل المسائل درس موازی زبان انگلیسی ترجمه کامل کتاب پردازش موازی بهروز پرهام

ویس پردازش موازی پنجشنبه ۱۰:۱۵

ویس جلسات درس پردازش موازی دکتر ستوده پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ : پارت اول ، پارت دوم جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ – چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ : پارت اول ، پارت دوم جلسه سوم… ادامه مطلب »