ویس پردازش موازی پنجشنبه ۱۰:۱۵

ویس جلسات درس پردازش موازی دکتر ستوده پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ : پارت اول ، پارت دوم جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ – چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ : پارت اول ، پارت دوم جلسه سوم… ادامه مطلب »

ویس تصویرپردازی رقمی پنجشنبه ۱۰:۱۵

ویس جلسات درس تصویر پردازی رقمی پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ – ارایه آقای عبدالهی – BBHE جلسه سوم – ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ – ارایه خانم… ادامه مطلب »

ویس سیستم عامل پیشرفته پنجشنبه ۰۷:۳۰

ویس جلسات درس سیستم عامل پیشرفته دکتر شمسی نژاد پنجشنبه سکشن ۰۷:۳۰ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۰۷:۳۰ جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ – پنجشنبه ساعت ۰۷:۳۰ جلسه سوم – ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ – پنجشنبه ساعت ۰۷:۳۰ جلسه چهارم – ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ –… ادامه مطلب »

کتاب و مطالب سیستم عامل پیشرفته

کتاب و مطالب درسی سیستم عامل پیشرفته به شرح زیر می باشد :   اسلایدهای درس : (اسلایدها توسط خود استاد ایجاد و قرار داده می شوند) Introduction Slide Chapter1 Chapter2 – Part1 Chapter2 – Part2 Chapter2 – Part3 Chapter3 – Part1 Introduction to CUDA 

ویس پایگاه داده پیشرفته چهارشنبه ۱۶:۳۰

ویس جلسات درس پایگاه داده پیشرفته دکتر شمسی نژاد چهارشنبه سکشن ۱۶:۳۰ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   قابل ذکر است به دلیل اینکه برخی جلسات تشکیل نشده و یا در ساعات دیگری حضور داشتیم لذا ویس مربوط به آن جلسات قرار داده می شود و… ادامه مطلب »

کتاب و مطالب پایگاه داده پیشرفته

کتاب و مطالب درسی پایگاه داده پیشرفته به شرح زیر می باشد :   کتاب اصلی درس : Database System Concepts, Sixth Edition اسلایدهای درس : (اسلایدهای اصلی نویسنده کتاب) Introduction Slide Slides اسلایدهای درس : (اسلایدها توسط خود استاد ایجاد و قرار داده می شوند) Chapter14 Chapter15 – Part1 Chapter15 – Part2 Chapter18 Chapter19… ادامه مطلب »