مطالب موجود در دسته بندی : ترم 2 ارشد نرم افزار ورودی 94

مطالب درسی ترم 2 ارشد نرم افزار ورودی 94

ویس تصویرپردازی رقمی چهارشنبه ۷:۳۰

ویس جلسات درس تصویر پردازی رقمی دکتر روپایی چهارشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ :  پارت اول ، پارت دوم جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ – چهارشنبه ساعت ۷:۳۰ جلسه سوم – ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ – چهارشنبه ساعت… ادامه مطلب »

اسلاید های روش تحقیق دکتر شایگان

اسلایدهای جلسات روش تحقیق دکتر شایگان برای دانلود کلیک کنید: اسلاید جلسه اول اسلاید جلسه دوم اسلاید جلسه سوم اسلاید جلسه چهارم اسلاید جلسه پنجم اسلاید جلسه ششم اسلاید جلسه هفتم

ویس روش تحقیق دکتر شایگان

ویس جلسات و اسلاید های مربوطه بعد از هرجلسه در اینجا قرار خواهند گرفت: ویس جلسات و اسلاید های در روش تحقیق بعداز هر جلسه بطور مداوم در اینجا قرار خواهند گرفت: ویس جلسه اول-۱۳۹/۱۱/۲۷-سکشن چهارشنبه۱۳:۳۰ : پارت ۱ ,  پارت ۲ ویس جلسه دوم-۱۳۹۴/۱۲/۰۵-سکشن چهارشنبه ۱۳:۳۰ ویس جلسه سوم-۱۳۹۴/۱۲/۱۲-سکشن چهارشنبه ۱۳:۳۰ ویس جلسه چهارم-۱۳۹۴/۱۲/۱۹-سکشن چهارشنبه ۱۳:۳۰… ادامه مطلب »

کتاب پردازش موازی دکتر ستوده

کتاب کورمن پردازش موازی و ترجمه کتاب پردازش موازی بهروز پرهام: کتاب کورمن حل المسائل درس موازی زبان انگلیسی ترجمه کامل کتاب پردازش موازی بهروز پرهام

ویس پردازش موازی پنجشنبه ۱۰:۱۵

ویس جلسات درس پردازش موازی دکتر ستوده پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ : پارت اول ، پارت دوم جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ – چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ : پارت اول ، پارت دوم جلسه سوم… ادامه مطلب »

ویس تصویرپردازی رقمی پنجشنبه ۱۰:۱۵

ویس جلسات درس تصویر پردازی رقمی پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ – ارایه آقای عبدالهی – BBHE جلسه سوم – ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ – ارایه خانم… ادامه مطلب »

ویس سیستم عامل پیشرفته پنجشنبه ۰۷:۳۰

ویس جلسات درس سیستم عامل پیشرفته دکتر شمسی نژاد پنجشنبه سکشن ۰۷:۳۰ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۰۷:۳۰ جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ – پنجشنبه ساعت ۰۷:۳۰ جلسه سوم – ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ – پنجشنبه ساعت ۰۷:۳۰ جلسه چهارم – ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ –… ادامه مطلب »

کتاب و مطالب سیستم عامل پیشرفته

کتاب و مطالب درسی سیستم عامل پیشرفته به شرح زیر می باشد :   اسلایدهای درس : (اسلایدها توسط خود استاد ایجاد و قرار داده می شوند) Introduction Slide Chapter1 Chapter2 – Part1 Chapter2 – Part2 Chapter2 – Part3 Chapter3 – Part1 Introduction to CUDA