ویس بازیابی اطلاعات پیشرفته چهارشنبه ۱۰:۱۵

نویسنده :   تاریخ ارسال : 2016-09-30

ویس جلسات درس بازیابی اطلاعات پیشرفته دکتر مظفری چهارشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :

قابل ذکر است به دلیل اینکه برخی جلسات تشکیل نمی شوند و یا در ساعات دیگری حضور خواهیم داشت لذا ویس مربوط به آن جلسات قرار داده می شود و ویس سایر سکشن ها در صورتی که از طرف دوستان عزیزی ارسال شود برای سایر متقاضیان قرار داده خواهد شد.

جلسه اول – ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه دوم – ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه سوم – ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه چهارم – ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه پنجم – ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

کلاس رفع اشکال حل پروژه شماره یک – ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ – پنجشنبه ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

جلسه ششم – ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه هفتم – ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ – چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ – ( سکشن ساعت ۱۰:۱۵ به دلیل همزمانی با تحویل پروژه به صورت خلاصه تر ارایه شد. )

جلسه هشتم – ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه نهم – ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه دهم – ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

جلسه یازدهم – ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ – چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵

 

One Comment on “ویس بازیابی اطلاعات پیشرفته چهارشنبه ۱۰:۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *