مطالب موجود در دسته بندی : پایگاه داده دکتر شمسی نژاد

مطالب درسی پایگاه داده دکتر شمسی نژاد

ویس پایگاه داده پیشرفته پنجشنبه ۰۷:۳۰

ویس جلسات درس پایگاه داده پیشرفته دکتر شمسی نژاد پنجشنبه سکشن ۰۷:۳۰ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند : قابل ذکر است به دلیل اینکه برخی جلسات تشکیل نمی شوند و یا در ساعات دیگری حضور خواهیم داشت لذا ویس مربوط به آن جلسات قرار داده می شود… ادامه مطلب »