Tag Archives: روش تحقیق

اسلاید های روش تحقیق دکتر شایگان

اسلایدهای جلسات روش تحقیق دکتر شایگان برای دانلود کلیک کنید: اسلاید جلسه اول اسلاید جلسه دوم اسلاید جلسه سوم اسلاید جلسه چهارم اسلاید جلسه پنجم اسلاید جلسه ششم اسلاید جلسه هفتم

ویس روش تحقیق دکتر شایگان

ویس جلسات و اسلاید های مربوطه بعد از هرجلسه در اینجا قرار خواهند گرفت: ویس جلسات و اسلاید های در روش تحقیق بعداز هر جلسه بطور مداوم در اینجا قرار خواهند گرفت: ویس جلسه اول-۱۳۹/۱۱/۲۷-سکشن چهارشنبه۱۳:۳۰ : پارت ۱ ,  پارت ۲ ویس جلسه دوم-۱۳۹۴/۱۲/۰۵-سکشن چهارشنبه ۱۳:۳۰ ویس جلسه سوم-۱۳۹۴/۱۲/۱۲-سکشن چهارشنبه ۱۳:۳۰ ویس جلسه چهارم-۱۳۹۴/۱۲/۱۹-سکشن چهارشنبه ۱۳:۳۰… ادامه مطلب »