مطالب موجود در دسته بندی : داده کاوی دکتر پروین نیا

مطالب درسی داده کاوی دکتر پروین نیا

کتاب و مطالب داده کاوی

کتاب و مطالب درسی داده کاوی دکتر پروین نیا در این قسمت قرار داده خواهند شد:   کتاب اصلی درس : ( پیشنهادی خود استاد یا همان Tan ) Introduction to Data Mining   کتاب اصلی درس : ( Han ) Data Mining, Concepts and Techniques, Second Edition Data Mining, Concepts and Techniques, Third Edition… ادامه مطلب »