مطالب موجود در دسته بندی : پردازش موازی دکتر ستوده

مطالب درسی پردازش موازی دکتر ستوده

کتاب پردازش موازی دکتر ستوده

کتاب کورمن پردازش موازی و ترجمه کتاب پردازش موازی بهروز پرهام: کتاب کورمن حل المسائل درس موازی زبان انگلیسی ترجمه کامل کتاب پردازش موازی بهروز پرهام

ویس پردازش موازی پنجشنبه ۱۰:۱۵

ویس جلسات درس پردازش موازی دکتر ستوده پنجشنبه سکشن ۱۰:۱۵ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   جلسه اول – ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ – پنجشنبه ساعت ۱۰:۱۵ : پارت اول ، پارت دوم جلسه دوم – ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ – چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ : پارت اول ، پارت دوم جلسه سوم… ادامه مطلب »