Tag Archives: درس پایگاه داده پیشرفته

ویس پایگاه داده پیشرفته پنجشنبه ۰۷:۳۰

ویس جلسات درس پایگاه داده پیشرفته دکتر شمسی نژاد پنجشنبه سکشن ۰۷:۳۰ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند : قابل ذکر است به دلیل اینکه برخی جلسات تشکیل نمی شوند و یا در ساعات دیگری حضور خواهیم داشت لذا ویس مربوط به آن جلسات قرار داده می شود… ادامه مطلب »

ویس پایگاه داده پیشرفته چهارشنبه ۱۶:۳۰

ویس جلسات درس پایگاه داده پیشرفته دکتر شمسی نژاد چهارشنبه سکشن ۱۶:۳۰ تا آخر ترم به صورت روتین در این مطلب قرار داده می شوند :   قابل ذکر است به دلیل اینکه برخی جلسات تشکیل نشده و یا در ساعات دیگری حضور داشتیم لذا ویس مربوط به آن جلسات قرار داده می شود و… ادامه مطلب »

کتاب و مطالب پایگاه داده پیشرفته

کتاب و مطالب درسی پایگاه داده پیشرفته به شرح زیر می باشد :   کتاب اصلی درس : Database System Concepts, Sixth Edition اسلایدهای درس : (اسلایدهای اصلی نویسنده کتاب) Introduction Slide Slides اسلایدهای درس : (اسلایدها توسط خود استاد ایجاد و قرار داده می شوند) Chapter14 Chapter15 – Part1 Chapter15 – Part2 Chapter18 Chapter19… ادامه مطلب »