ایمیل اساتید

ایمیل اساتید رشته کارشناسی ارشد نرم افزار به شرح زیر می باشد :

 

قابل ذکر است دوستانی که با اساتید دیگر کلاس داشته اند و ایمیل آنها در این صفحه وجود ندارد لطفا نام کامل و ایمیل استاد مربوطه را برای مدیریت وب سایت ارسال نمایند تا در این صفحه قرار داده شود.

 

دکتر جعفر پور : hedieh.jafarpour@gmail.com

دکتر ابطحی : asieh_abtahi@yahoo.com

دکتر ثابتی : msabeti@yahoo.com

دکتر روپایی : mehdi.roopaei@gmail.com

دکتر ستوده : gr_sotudeh@yahoo.com

دکتر شایگان : mashayegan2005@yahoo.com

دکتر محرابی : std.mehrabi@gmail.com

دکتر شمسی نژاد : p.shamsinejad@gmail.com و pirooz.shamsinejad@gmail.com

دکتر پروین نیا : eparvinnia@gmail.com

دکتر مظفری : niloofar.mozaffari@gmail.com

دکتر شکور : mhshakoor@gmail.com

دکتر دستغیب : hdastgheib@gmail.com